arrow-right arrow-down search share

Sammutusjärjestelmä

Haltia on kokoontumis- ja näyttelyrakennus, joten koko talon kattava sammutusjärjestelmä on erittäin tärkeä. Rakennus on suojattu kotimaisella, korkeapainevesisumuun perustuvalla sammutusjärjestelmällä. Järjestelmän toiminta on turvattu sähkökatkojen varalta dieselkäyttöisellä varageneraattorilla, joka käynnistyy sähkökatkoissa vain 15 sekunnin viiveellä.

Kotimaista huipputeknologiaa

Suomalaisen Marioff Oy:n HI-FOG®-teknologia käyttää tulipalon sammuttamiseen korkealla paineella tuotettua, erittäin ohutta vesisumua. Palon sammuminen perustuu palopesäkkeen lämpötilan laskuun vesisumun vaikutuksesta. Sen ansiosta sammuttamiseen tarvitaan huomattavasti vähemmän vettä kuin perinteisissä sprinklerijärjestelmissä, parhaimmillaan vain 10 prosenttia siitä. Paitsi että sammutusjärjestelmä säästää vettä, myös vesivahingot jäävät tulipalon sattuessa minimaalisiksi ja pelastushenkilöstö voi työskennellä tilassa myös sprinklerin lauettua. Tulipalon sammuminen ei perustu kohteen kastelemiseen sumutettavalla vedellä, vaan palokohteen lämpötilan alentamiseen vesisumun avulla siten että palo sammuu.

Perinteisessä sprinkleritekniikassa vesi kulkee rautaputkissa, joihin kerääntyy ajan kuluessa ruostetta. Ruosteinen vesi aiheuttaa sammutuksen jälkeen suuren siivousurakan. Haltian sammutusjärjestelmän putket on rakennettu ruostumattomasta teräksestä. Niinpä sammutuksessa käytettävä vesi on puhdasta.

Haltian sammutusjärjestelmä ottaa lauetessaan veden Espoon vesijohtojärjestelmästä, mutta rakennuksessa on varajärjestelmänä 21 kuutiometrin vesisäiliö.

Tulipalo sammuu vesisumun avulla

Kuvassa luontokeskus Haltian sammutusjärjestelmä Toisin kuin perinteisessä sprinklerijärjestelmässä, jonka teho perustuu yksinomaan kasteluun, Haltian sammutustekniikan teho perustuu kolmeen asiaan:

1. Vesisumu jäähdyttää höyrystyessään ilmaa ja pintoja.
2. Höyry katkaisee lämpösäteilyn.
3. Höyrystyminen sitoo voimakkaasti energiaa.

Sammutusjärjestelmä turvaa arvokkaat näyttelyt

Haltia on rakennettu niin turvalliseksi, että siellä voidaan esitellä arvokkaitakin taidenäyttelyitä. Niitä suojaa myös rakennuksen sammutustekniikka, sillä tulipalon sattuessa vesisumu ei turmele arvoesineitä.

Lisäksi Haltian näyttelyvaraston ja vaihtuvien näyttelyiden salin sammutusputkissa on veden sijasta ilmaa. Sammutusjärjestelmä käynnistyy näissä tiloissa vasta savuhälyttimen hälytettyä, jolloin venttiili päästää putkiin vettä ja huoneilmaan vesisumua.  Suuttimet päästävät vesisumua palokohteeseen kuumuuden avatessa suuttimen. Näin minimoidaan vuotojen ja väärien hälytysten riski tiloissa, joissa vesi aiheuttaisi suurinta tuhoa.