arrow-right arrow-down search share

Sähkötekniikka

Haltian tiloja voidaan muunnella monenlaisiin käyttötarpeisiin, ja samaan muunneltavuuteen on pyritty myös sähkötekniikassa. Sähkönkulutusta hillitsee rakennuksen geoenergiajärjestelmä, joka vähentää lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavaa sähköä merkittävästi.

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että Haltia on geo- ja aurinkoenergian ansiosta mahdollisimman energiaomavarainen. Niiltä osin kuin verkkosähköä tarvitaan täydentämään Haltian energiankulutusta, rakennukseen ostetaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Älykäs valaistus säätää itseään

Valaistus ja näyttelytekniikka kuluttavat suurimman osan Haltian tarvitsemasta sähköstä. Rakennus on suunniteltu niin, että ikkunoista tulevaa luonnonvaloa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon esimerkiksi aula- ja ravintolatiloissa. Luonnonvalon pääsy näyttelytiloihin puolestaan on pyritty estämään, jotta näyttelyvalaisinten tehontarve pysyy mahdollisimman alhaisena. Haltian ulkovalaistuksessa on käytetty LED-valoja.

Haltian sisävalaistuksen sähkönkulutusta pienennetään liikkeentunnistuksen ja läsnäolotunnistuksen avulla. Liikkeentunnistus on käytössä muun muassa aputiloissa, käymälöissä ja käytävillä. Kun käytävillä ei kuljeta, valaistus putoaa noin 10 prosenttiin normaalitasosta eli hämärävalaistukseksi, josta se nostetaan taas tarvittaessa normaalille tasolle. Kokonaan ei loistevalaisimia kannata sammuttaa, koska sammuttelu lyhentää niiden käyttöikää. Lepotaso siis pienentää sähkönkulutusta ja säästää samalla lamppuja.

Henkilökunnan työpisteiden valaistusta puolestaan ohjaa läsnäolotunnistus, joka on liikkeentunnistusta tarkempi ja tunnistaa jopa sormien liikkeen tietokoneen näppäimistöllä.

Haltian näyttelyihin on valittu energiaa säästävät laitteet. Näyttelyjen keskitetty, etäohjattava valvontatekniikka mahdollistaa koko näyttelylaitteiston hallinnan ja kytkemisen pois päältä silloin, kun sitä ei käytetä.

Hissin jarrutusenergia talteen

Haltiassa on yksi hissi, joka palvelee koko rakennusta. Hissin jarrutusenergia otetaan ttalon sähköverkkoon ja käytetään heti tarpeen mukaan. Haltian hissistä talteen otetulla energialla voitaisiin pyörittää kolme pyykkikoneellista päivässä ympäri vuoden.

Aurinkoa pistorasiasta

Tulevaisuudessa, tekniikan vielä hieman kehityttyä Haltiaan on tarkoitus rakentaa aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköverkkoon muunnettavaa aurinkoenergiaa. Aurinkopaneelit nostavat Haltian energiaomavaraisuuden astetta.

Varageneraattori pyörittää Haltiaa sähkökatkon sattuessa

Haltia on rakennettu puusta, ja siksi sen sammutusjärjestelmän toiminta on turvattu sähkökatkojen varalta varajärjestelmällä. Dieselöljyllä toimiva varageneraattori varmistaa sammutusjärjestelmän toiminnan tulipalon sattuessa.

Varageneraattori ei kuitenkaan seiso muulloinkaan tyhjän panttina, vaan sillä voidaan syöttää sähkövirtaa rakennuksen sähköverkkoon myös ns. normaalien sähkökatkojen aikana eli silloin, kun ei ole kyse tulipalosta. Siksi Haltia toimii sähkökatkojen aikanakin lähes normaalisti: varageneraattori alkaa 15 sekunnin viiveen jälkeen pyörittää rakennuksen valaistusta, näyttelytekniikkaa ja muita toimintoja lähes 100-prosenttisesti.