arrow-right arrow-down search share

LVI-tekniikka

Haltia lämpenee ja jäähtyy auringosta ja maasta saatavalla energialla. Tavoitteena on, että Haltia on lämmityksen suhteen 75-prosenttisesti omavarainen ja jäähdytyksen suhteen 100-prosenttisesti omavarainen.

Lämmitystä vuodenaikojen rytmissä

Haltian alla olevaan kallioon on porattu 15 porakaivoa, jotka ulottuvat noin 250 metrin syvyyteen. Haltian lämmitys ja jäähdytys perustuu niissä kulkeviin maalämpöputkiin, joita on yhteensä 11 kilometriä. Putkissa kiertää noin 20 kuutiometriä maalämpönestettä, jonka mukana lämpöenergiaa siirretään Haltian ja kallioperän välillä. Maalämpöneste sisältää etanolia ja vettä.

Talvella otetaan lämpöä kallioperästä

Kuvassa Haltian konehuoneKallioperään on varastoitunut miljoonien vuosien aikana auringon lämpöä, jota pystytään talvella käyttämään Haltian lämmittämiseen. Maalämpöneste kiertää lämmönsiirtoputkissa kallioon, jossa kallioperään varastointunut lämpö lämmittää sen. Neste palaa rakennukseen lämmenneenä.

Rakennuksessa lämpöpumppu ottaa maalämpönesteestä lämpöä eli jäähdyttää sitä. Pumppu nostaa ottamansa lämmön lämpötilatasoa edelleen ja siirtää sen sitten rakennuksen lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi lattialämmitykseen ja lämpöpattereihin. Jäähtynyt maalämpöneste palaa jälleen putkia pitkin maan sisään, jossa maan luonnollinen lämpö lämmittää sen uudelleen.

Kesällä kallio viilentää Haltian

Kesähelteillä rakennuksiin tulee ylilämpöä eli sisälämpötila pyrkii nousemaan haluttua korkeammaksi. Silloin sisäilmaa täytyy jäähdyttää eli poistaa siitä liika lämpö. Normaalisti lämpö siirretään jäähdytyslaitteiden avulla ulkoilmaan.

Haltiassa lämpö poistetaan sisäilmasta muun muassa puhallinkonvektoreilla ja jäähdytyspalkeilla, joissa kiertää viileä vesi. Kun viileä vesi poistaa rakennuksesta ylilämpöä, se lämpenee. Veteen siirtynyt lämpö siirretään takaisin rakennuksen maalämpöjärjestelmään ja maalämpöputkia pitkin kallioperään.

Talven lämmityskauden jälkeen kallioperä on hieman jäähtynyt normaalilämpötilasta. Kun lämmintä maalämpönestettä kierrätetään Haltiasta kallioon, neste jäähtyy eli luovuttaa lämpöä ja palaa rakennukseen viilentyneenä. Samalla kallioperä lämpenee hieman.

Auringonsäteitä säilöön

Kuvassa aurinkokeräimiä Haltian katollaHaltian lämmitysjärjestelmään kerätään energiaa myös rakennuksen katolla sijaitsevilla aurinkokeräimillä. Niin sanotut tyhjiöputkikeräimet toimivat siten, että auringon säteet heijastuvat tyhjiön läpi mustaan pintaan ja lämmittävät samalla sitä ja keräimen sisällä olevaa lämmönsiirtoainetta. Tyhjiön ansiosta lämpö jää putkeen, sillä ympäröivä ilma ei pääse sitä jäähdyttämään.

Lämmönsiirtoaine lämmittää pakkasenkestävän liuoksen, joka kiertää aurinkokeräimiltä Haltian lämmitysjärjestelmään. Lämmennyttä liuosta käytetään yhdessä maalämmön kanssa lämmittämään tuloilmakoneiden, lämpöpattereiden ja lattialämmityspiirien lämmitysvettä sekä Haltian käyttövettä.

Silloin kun aurinkokeräimistä saadaan enemmän lämpöä kuin sillä hetkellä tarvitaan, ylimääräinen aurinkolämpö voidaan ohjata kallioperään maalämpönesteen mukana. Näin myös estetään aurinkokeräimien ylikuumeneminen.

Tavoitteena on, että kalliosta ja auringosta saatavan hybridienergian ansiosta vain 25 prosenttia Haltian lämmitysenergiasta tulee tulevaisuudessa verkkosähköstä. Haltian käyttämä sähkö on ympäristömerkittyä Ekoenergiaa.

Hukkalämpö talteen

Haltian kylmälaitteiden ja muiden laitteiden tuottama hukkalämpö otetaan talteen. Vuodenajasta ja tarpeesta riippuen sitä käytetään Haltian lämmitykseen lämmittämällä ilmanvaihdon tuloilmaa tai varastoidaan kallioperään.

Säästeliästä vedenkäyttöä

Haltian automaattiset vesihanat ja vedettömät pisuaarit pienentävät vedenkulutusta. Käyttövesi lämmitetään kesäisin pääasiassa aurinkokeräimistä saatavalla energialla ja talvisin geoenergialla.

Ilmastointi ihmisten lukumäärän mukaan

Haltian aktiivinen, itse säätyvä ilmastointijärjestelmä reagoi rakennuksessa olevien ihmisten lukumäärään ja mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja säätämisen. Haltiassa on useita erillisiä tiloja, joihin on omat sisäänkäynnit. Siksi koko rakennuksen ilmastointia ei tarvitse pitää päällä, jos vain osa tiloista on käytössä.

Haltian sisäilmaa ohjataan automaatiojärjestelmällä eli raikasta ilmaa otetaan rakennukseen vain kulloinkin tarvittava määrä, jolloin ilmastointi toimii aina optimaalisesti ja energiaa tuhlaamatta. Järjestelmä kuluttaa vähän sähköä mutta takaa kuitenkin laadukkaan sisäilman. Ilmanvaihtojärjestelmän hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään tuloilman esilämmittämiseen.