arrow-right arrow-down search share

Oppimateriaalit

Tällä sivulla on Haltian luontokoulun tuottamia avoimesti käytettäviä oppimateriaaleja retkeilytaitojen opetteluun sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen.

Retkeilytaidot

Jokamiehenoikeudet

Materiaali sisältää Vappu Ormion kuvittamat kortit jokamiehenoikeuksista sekä vinkkejä opettajille ja kasvattajille siitä, miten korttien avulla voi opettaa jokamiehenoikeuksia lapsille ja nuorille. Kortteja on yhteensä 15, joista 10 kuvaa jotain jokamiehenoikeuksien mukaan sallittua asiaa, 3 kuvaa jotain rajoitettua tai luvanvaraista, ja 2 kuvaa jotain kiellettyä.

Lataa materiaali PDF-muodossa julkaisut.metsa.fi-tietokannasta >

Metsäluonto

Monimuotoinen metsä -taulut ja -käyttövinkit

Materiaali koostuu kolmesta erilaisesta metsämaisemataulusta. Lisäksi tarjotaan vinkkejä, miten tauluja voi käyttää opetuksessa eri oppiaineissa. Tehtävät on suunniteltu 5.-6.-luokkalaisille, mutta sopivat myös yläkouluikäisille. Tässä taustatietoja (vaihtoehtoinen kuvaus) metsämaisemista:

  1. Yksipuolinen talousmetsä. Ensimmäisessä taulussa näkyy ihmisen voimakkaasti muuttama metsämaisema, jossa ei ole kovin paljon erilaisia asuinpaikkoja ja kasvupaikkoja lajeille. Yksipuolista talousmetsää (mänty, tasaikäistä ja tasaisesti istutettua, muutama yksittäinen koivu), ja ojitettua puita kasvavaa suota.
  2. Osittain ihmisen muokkaama metsä. Toisessa taulussa näkyy maisema, jossa on joitakin piirteitä monimuotoisesta metsästä, mutta joka on osin tasaikäistä talousmetsää. Monta puulajia, mutta vain jonkin verran lahopuuta. Ihmisten tekemiä linnunpönttöjä ja pitkospuita.
  3. Luonnontilainen metsä. Kolmannessa taulussa näkyy monimuotoinen, täysin luonnontilainen ja vanha metsämaisema, jossa on erilaisia metsälaikkuja: karu kalliolla oleva valoisa mäntymetsä (mäntyjen seassa muutama kataja, koivu ja pihlaja), sekametsä (havu- ja lehtipuita) ja pimeämpi kosteampi kuusimetsä (kuusia, koivu, pihlaja, raita, suuria haapoja). Maisemassa on eri-ikäisiä puita ja runsaasti lahopuuta. Puissa on koloja ja näkyy myös metsäpalon jälkiä. Puissa ja maassa kasvaa sieniä, kääpiä, sammalta, jäkälää. Maisemassa on myös puro.

Lataa tästä:

Metsätaulu 1 (PDF, katso vaihtoehtoinen kuvaus ylhäältä) >

Metsätaulu 2 (PDF, katso vaihtoehtoinen kuvaus ylhäältä) >

Metsätaulu 3 (PDF, katso vaihtoehtoinen kuvaus ylhäältä) >

Monimuotoinen metsä -taulujen käyttövinkit >

Metsän dynamiikka -peli

Metsän dynamiikka -pelissä pääsee helposti kokemaan miten ihmisten aiheuttamat muutokset metsissä vaikuttavat erilaisten lintulajiyksilöiden määriin. Peliä voi pelata isonkin ryhmän kanssa ulkona tai sisällä.

Lataa peli PDF-muodossa >

Kasvietsivät -leikki

Pari tai ryhmä kirjaa ylös kasvin tuntomerkit, kuten lehden muodon, varren asennon, kukan ja/tai marjan värin. Lisäksi otetaan todisteeksi valokuva kasvista. Vaihdetaan vihjepapereita toisen ryhmän kanssa ja etsitään heidän kasvinsa tuntomerkkien avulla. Otetaan valokuva todisteeksi. Verrataan valokuvia ja katsotaan, oliko tuntomerkkien avulla mahdollista löytää sama kasvi.

Tavoite: oppia, kuinka kuvailla ja tunnistaa kasveja tuntomerkkien avulla. Voidaan jatkaa nimeämällä kasvit.

Tästä voit ladata valmiin kasvietsiväkortin (pdf)

Metsälajikortit ja leikkivinkit

Lataa metsälajikortit (PDF-muodossa) käyttöösi julkaisut.metsa.fi-tietokannasta:

Korttisarjat esittelevät yhteensä 60 tyypillistä metsälajia tai lajiryhmää valokuvin ja tekstein. Tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Kortteja voi tulostaa ja laminoida ja ottaa mukaan metsäretkille. Materiaali on vapaasti käytettävissä opetukseen.

Lataa tästä vinkit lajikorttien käyttöön PDF-muodossa >