arrow-right arrow-down search share

Ohjaajan tukimateriaalit

Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!

NANOL LOGOT haltiacom

Tämä materiaali tarjoaa työkaluja suunnitella oppilaslähtöinen retki, jonka aikana oppilaat oppivat metsästä ja retkeilystä heitä innostavilla tavoilla. Jokaisella on aktiivinen ja osallistuva rooli. Oppilaslähtöisyyden hyötyjä ovat oppimiseen sitoutuminen, motivaatio, innostus, kuulluksi tuleminen, yhteinen kehittäminen ja kehittyminen. Oppijat kokevat tällöin oppimisprosessin omakseen ja sitoutuvat osallistumaan siihen. Materiaali on tuotettu Suomen luontokeskus Haltiassa osana Erasmus+ Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places, NANOL -hanketta >

Aineiston sisältää seuraavat osiot:

- Miten suunnitella oppilaslähtöinen retki?
- Oppilaslähtöisiä tehtävät luonnossa

- Helppoja ja osallistavia keskustelumenetelmiä
- Muistitaulu oppilaslähtöisen retken ohjaajalle
- Retkeilyn ABC
- Termit haltuun
- Lisää lukemista aiheesta

Lataa materiaali julkaisut.metsa.fi -tietokannasta >
Katso lisää vinkkejä metsäaiheisista tehtävistä oppimateriaalit-sivulta >

10+1 työkalua ympäristöasioista puhumiseen lasten ja nuorten kanssa

Tämä asiantuntijatietoon perustuva materiaali tarjoaa vinkkejä ympäristöasioista puhumiseen, tunteiden käsittelyyn ja sopivan tasoiseen toimintaan lasten ja nuorten kanssa.

Siirry materiaaliin > 

Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?

Alkuperäinen englanninkielinen teksti on Get the Kids Outside - Facebook-sivuston laatima ja se on käännetty luvalla. Käännösidea on Kvarkens naturskolan ja taittopohjan laati Natur och Miljö. Saat jakaa materiaalia edelleen, kunhan säilytät sen alkuperäisessä muodossaan.

Lataa materiaali: Auta lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa (kuvatiedosto) >

Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa -kirja

Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä.

"Kirja on suunnattu teille, joita kiinnostaa ympäristökasvatuksen mahdollisuudet tukea kestävää tulevaisuutta ja edistää luonnonsuojelua tai vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin alueellisesta eriytymisestä luontoyhteyden puutteeseen. Kirja innostaa ympäristökasvattajia – eli meitä kaikkia – tarjoamaan entistä monimuotoisempia luontokokemuksia ja oppimismahdollisuuksia Pohjoismaisessa luonnossa ja sen monissa kulttuurimaisemissa."

Lataa kirjan PDF-versio Pohjoismaisen yhteistyön norden.org-sivustolta >

Loikkaa ulkoluokkaan - opas ulkona opettamiseen

“Loikkaa ulkoluokkaan” on opas opettajalle, joka tahtoo opettaa ulkona. Se toimii alkusysäyksenä ulkoluokkailusta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona opettaville.

Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut huikea joukko ulkona opettavia opettajia, alan tutkijoita, kouluttajia ja ulkona oppimista tukevia tahoja.

Lataa opas ulkoluokka.fi-verkkosivulta >